Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
74 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-10-21
73 / 2019 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti, jud. Buzau este membru asociat 2019-10-21
72 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local DS64, DS64/1, DS64/2, DS64/3,DS64/4 in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-10-21
71 / 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Costesti 2019-2020 2019-10-21
70 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Costesti pentru anul 2019 2019-10-21
69 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2019-10-21
68 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren - lot E15 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-09-26
67 / 2019 privind stabilirea functiei publice e executie de consilier achizitii publice si aprobarea organigramei si statului de functii si de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2019 2019-09-26
66 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Costesti in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii Educatiei din cadrul Scolii Gimnaziale Costesti 2019-09-26
65 / 2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Costesti in Consiliul de Administratie la Scola Gimnaziala Costesti. 2019-09-26
64 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Costesti, jud. Buzau 2019-09-26
63 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-09-26
62 / 2019 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta, asistenta juridica si de reprezentare a comunei Costesti in vederea rezilierii unor contracte de concesiune 2019-09-26
61 / 2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 333mp, situat in T21, P269, drum public de acces la locuintele situate in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-09-26
60 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Modernizare platforma Primaria Costesti, jud. Buzau" 2019-09-26
Înapoi