Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2019 privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 241/01.02.2006 2019-03-29
22 / 2019 privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 304/01.02.2006 2019-03-29
21 / 2019 privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 233/01.02.2006 2019-03-29
20 / 2019 privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 246/01.02.2006 2019-03-29
19 / 2019 privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Costesti a taxei pe teren datorata de cinci societati comerciale 2019-03-29
18 / 2019 privind casarea mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Costesti, jud. Buzau 2019-03-29
17 / 2019 privind concesionarea bunurilor incluse in patrimoniul public al comunei Costesti prin proiectul POS Mediu catre Compania de Apa Buzau - sat Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2019-03-29
16 / 2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, jud. Buzau pentru anul scolar 2019-2020 2019-03-29
15 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - lot A32 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-03-29
14 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - lot D36 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-03-29
13 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Costesti al d-lui Mihaiu Iulian 2019-03-29
12 / 2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Costesti al d-lui Marin Nicolae 2019-03-29
11 / 2019 privind neasumarea de catre Consiliul local Costesti a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli in perioada 2017-2023 2019-02-28
10 / 2019 privind stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-02-28
9 / 2019 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2019-02-28
Înapoi