Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2019 privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comune Costesti, jud. Buzau 2019-06-28
47 / 2019 privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Costesti, jud. Buzau 2019-06-28
46 / 2019 privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor 2019-06-28
45 / 2019 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta, asistenta juridica si de reprezentare a comunei Costesti in vederea rezilierii unor contracte de concesiune 2019-06-28
44 / 2019 privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ al comunei Costesti, jud. Buzau si aprobarea Nomenclatorului stradal 2019-06-28
43 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Reabilitare drum comunal 156 Costesti-Budisteni, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-06-28
42 / 2019 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice DALI (SF), inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Modernizare DS64, sat Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-06-28
41 / 2019 privind aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 2770mp situat in T21, P269, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-06-28
40 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren sport cu gazon artificial multisport in localitatea Spataru, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-06-28
39 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate doua constructii 2019-06-28
38 / 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2019 2019-05-30
37 / 2019 privind aprobarea efectuarii de servicii de fotogrametrie aeriana pentru ortofotoplan color digital, georeferential Stereo \'70, intravilan si extravilan comuna Costesti, jud. Buzau 2019-05-30
36 / 2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-05-30
35 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Extindere Iluminat Public, sat Spataru, com. Costesti, la drumul satesc DS640, in lungime de 815m 2019-05-30
34 / 2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 921mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2019-05-30
Înapoi