Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate doua constructii 2019-02-04
5 / 2019 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local Costesti, com. Costesti, jud. Buzau, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice incepand cu luna ianuarie 2019 2019-01-28
4 / 2019 privind aderarea Comunei Costesti, jud. Buzau, in calitate de membru asociat, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni" 2019-01-28
3 / 2019 privind aprobarea raportului de evaluare a activitatii de management si indeplinire a indicatorilor de performanta in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena", com. Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2019-01-28
2 / 2019 privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2019-01-28
1 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-01-28
41 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2019 2018-12-14
40 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-12-14
39 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-12-14
38 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-12-14
37 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-12-14
36 / 2018 privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2018-11-26
35 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 2000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-11-26
34 / 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2018, ianuarie, februarie 2019 2018-11-26
33 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-10-29
Înapoi