Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: septembrie, octombrie si noiembrie 2018 2018-08-30
28 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-07-30
27 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 30158mp cu o lungime de 2.52km, drum comunal DC156 Costesti-Budisteni, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-06-29
26 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-06-29
25 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-06-29
24 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-06-29
23 / 2018 privind aprobarea valorii de inventar si atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa Sat Costesti si Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-05-31
22 / 2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: iunie, iulie si august 2018 2018-05-31
21 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-05-31
20 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa Sat Costesti si Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau 2018-04-27
19 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 66211mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2018-04-27
18 / 2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 3343mp teren aferent imobilului Primariei comunei Costesti, Caminul Cultural, Bibliotecii Comunale si a unei magazii conform Planului de amplasament si delimitarea imobilelor, situate in comuna Costesti, sat Costesti, jud. Buzau 2018-04-27
17 / 2018 privind aprobarea preluarii de catre Consiliul local Costesti, jud. Buzau, a unor suprafete de teren de 686mp si 685mp situate in T10, P144/1, propietatea domnului Cana Petrica 2018-04-27
16 / 2018 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2018-04-27
15 / 2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire rigole de scurgere la drumurile modernizate in satul Pietrosu, comuna Costesti si a indicatorilor tehnico economici la investitia de interes local a comunei Costesti 2018-03-27
Înapoi