Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2019 2019-05-30
37 / 2019 privind aprobarea efectuarii de servicii de fotogrametrie aeriana pentru ortofotoplan color digital, georeferential Stereo \'70, intravilan si extravilan comuna Costesti, jud. Buzau 2019-05-30
36 / 2019 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-05-30
35 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Extindere Iluminat Public, sat Spataru, com. Costesti, la drumul satesc DS640, in lungime de 815m 2019-05-30
34 / 2019 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 921mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2019-05-30
33 / 2019 privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune nr. 559/1999 pe care se afla edificata o constructie 2019-05-30
32 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - D23 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-05-30
31 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - lot N8 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-05-30
30 / 2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-11
29 / 2019 privind aprobarea participarii comunei Costesti, jud. Buzau prin Consiliul local, in calitate de asociat - membru fondator, la constituirea ADI "Progaz Buzau 2020" 2019-04-11
28 / 2019 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, documentatiei tehnice DALI (SF) inclusiv studii de teren, documentarii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Extindere iluminat public, sat Spataru, comuna Costesti, la drumul satesc DS640, in lungime de 815mp 2019-04-11
27 / 2019 privind aprobarea preluarii de catre Consiliul local Costesti, jud. Buzau, a unor suprafete de teren de 343mp si 284mp situate in T10, P144/1, propietatea domnului Avramescu Nicolae 2019-04-11
26 / 2019 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2019 2019-04-11
25 / 2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2019 2019-04-11
24 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-04-11
Înapoi