Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2017 privind aprobarea executarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2017-06-30
27 / 2017 privind modificarea HCL nr.33/30.09.2014 privind aprobarea participarii comunei Costesti la cofinantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastrcuturii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020 2017-06-30
26 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-06-30
25 / 2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-06-30
24 / 2017 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-05-11
23 / 2017 privind modificare si completarea HCL nr. 39/20.05.2016 privind aprobarea procedurilor operationale in vederea organizarii si functionarii Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" com. Costesti, jud. Buzau 2017-05-11
22 / 2017 privind aprobarea alipirii lotului H37 cu lotul H38 si H39 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-05-11
21 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire rigole de scurgere la drumurile modernizate in satul Pietrosu, comuna Costesti" si a indicatorilor tehnico-economici la investitia de interes local a comunei Costesti 2017-05-11
20 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren fotbal, satul Costesti, comuna Costesti" 2017-05-11
19 / 2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: iunie, iulie si august 2017 2017-05-11
18 / 2017 privind modificarea si completarea art. 6 din HCL nr. 85/15.12.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti, jud. Buzau 2017-04-28
17 / 2017 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-04-28
16 / 2017 privind aprobarea Codului Etic al personalului din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti 2017-04-28
15 / 2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-04-28
14 / 2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2017 2017-03-14
Înapoi