Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Localal 2017-11-23
50 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-11-23
49 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2017-10-31
48 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public "Consiliul local - Serviciul Salubrizare" al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-10-31
47 / 2017 privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului si taxei speciale pentru Serviciul de salubrizare al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-10-31
46 / 2017 privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare ale UAT comuna Costesti, jud. Buzau catre Serviciul "Consiliul local - Serviciul de salubrizare", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea Consiliului local al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-10-31
45 / 2017 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-10-31
44 / 2017 privind organizarea si functionarea Serviciului public de salubrizare al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-10-31
43 / 2017 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti, jud. Buzau este membru asociat 2017-09-29
42 / 2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Costesti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Costesti. 2017-09-29
41 / 2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Costesti care sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii Educatiei a Scolii Gimnaziale Costesti 2017-09-29
40 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-09-29
39 / 2017 privind infiintarea si organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL COSTESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-09-29
38 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-09-29
37 / 2017 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-09-29
Înapoi