Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-02-14
4 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local Costesti, com. Costesti, jud. Buzau, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice incepand cu luna ianuarie 2018 2018-01-15
3 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare si activitati finantate din venituri proprii inregistrat in anul 2017 2018-01-15
2 / 2018 privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2018-01-15
1 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-01-15
57 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-12-20
56 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2018 2017-12-20
55 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-12-20
54 / 2017 privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile, gradinitele si in cadrul Caminului pentru Persoanel Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti", comuna Costesti, jud. Buzau 2017-12-20
53 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-11-23
52 / 2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018 2017-11-23
51 / 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Localal 2017-11-23
50 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-11-23
49 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2017-10-31
48 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public "Consiliul local - Serviciul Salubrizare" al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-10-31
Înapoi