Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2017 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-02-28
8 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-02-28
7 / 2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2017 2017-02-28
6 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Modernizare drum comuna DC37 Spataru-Gomoesti, com. Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-01-31
5 / 2017 privind aprobarea infiintarii Consortiului scolar "CALMATUIUL" dintre Scoala Gimnaziala Costesti si Scoala Gimnaziala Gheraseni, jud. Buzau 2017-01-31
4 / 2017 privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte propietate personala 2017-01-31
3 / 2017 privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 2017-01-31
2 / 2017 privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2017-01-09
1 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat in anul 2016 2017-01-09
87 / 2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de de audit intern 2016-12-15
86 / 2016 privind organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2016-12-15
85 / 2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-12-15
84 / 2016 privind aprobarea costurilor medii lunare si a baremurilor de dotare specific persoanelor adulte din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-12-15
83 / 2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-12-15
82 / 2016 privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte propietate personala 2016-12-15
Înapoi