Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2013 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Costesti, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie si mai 2013 2013-09-17
29 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, bugetul activitatilor subventionate si lista de investitii pentru anul 2013 2013-09-17
28 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, bugetul activitatilor subventionate si lista de investitii pentru anul 2013 2013-08-19
27 / 2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului Comunei Costesti si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2013 2013-08-19
26 / 2013 privind aprobarea sumei de 2650 lei pentru decontarea cheltuielilor necesare organizarii contonamentului de pregatire a trei sportivi elevi in cadrul Scolii Costesti, comuna Costesti 2013-07-30
25 / 2013 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2013-07-30
24 / 2013 privind acceptarea concesionarii Contractului de Asociere in Participatiune si contruirea a dreptului de uzufrct autentificat sub nr.1287/15.05.2012 cu rectificat si modificat de Biroul Notarilor Publici Asociati Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca, cu sediul in mun. Buzau, bld. N. Balcescum bl. 3a, parter, sub nr.12/26.04.2013 pentru realizarea unui Parc Eolian destinat producerii de energie electrica regenerabila 2013-07-30
23 / 2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti pentru anul scolar 2013-2014 2013-07-30
21 / 2013 privind aderarea comunei Costesti la Asociatia Comunelor din Romania 2013-06-28
20 / 2013 privind rectificarea begetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2013 2013-06-28
18 / 2013 privind aprobarea PUZ in suprafata de 99377mp in vederea executarii investitiei "Construire centrala electrica cu panouri fotovoltaice 4MWH" comuna Costesti, sat Pietrosu, tarlaua 24, parcela 294, beneficiar SC NORTH SOLAR SRL Buzau 2013-06-14
17 / 2013 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiectul "Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice in judetul Buzau" 2013-06-04
16 / 2013 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Costesti, jud. Buzau aprobat prin HCL nr29/28.08.2000 2013-05-30
15 / 2013 privind organizarea pasunatului pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2013-05-30
13 / 2013 privind acordarea avizului prealabil de oportunitate in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal "extravilan satul Pietrosu, comuna Costesti, in vederea executarii investitiei -Zona productie energie-Panouri fotovoltaice beneficiar SC NORTH SOLAR SRL BUZAU 2013-04-30
Înapoi