Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2014 privind aprobarea deblocarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2014-01-31
1 / 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2013 2014-01-31
45 / 2013 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul local Costesti, jud. Buzau si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau pentru implementarea activitatilor aferente preoiectului CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" sat Costesti, Comuna Costesti, jud. Buzau care este depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale "Domeniul de interventie 3.2 Reabilitarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" 2013-12-16
44 / 2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, jud. Buzau pentru anul scolar 2014-2015 2013-12-16
43 / 2013 privind stabilirea valorilor impozabile, taxele si impozitele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2014 2013-12-16
42 / 2013 privind aprobarea sumei de 6000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2013-12-16
41 / 2013 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Costesti pentru lunile: ianuarie, februarie si martie 2014 2013-12-16
40 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2013 2013-12-16
39 / 2013 privind aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile (terenuri si constructii), propietate publica sau privata a comunei, aflate in administratia Consiliului local al comunei Costesti 2013-11-28
38 / 2013 privind aprobarea sumei de 2500lei pentru decontarea cheltuielilor necesare organizarii concursului "Lumina Math" si a excursiei cu elevii care au avut rezultate bune la concursurile organizate in cadrul Scolii Costesti, comuna Costesti, jud. Buzau 2013-11-28
37 / 2013 privind aprobarea locatiilor pentru statiile publice ce deservesc traseele de transport de persoane destinate imbarcarii/debarcarii acestora pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2013-11-28
36 / 2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (forma revizuita), indicatorii tehnico-economici, Planul anual de evolutie a tarifelor si Documentul de pozitie aferente proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in jud. Buzau" 2013-11-28
35 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, bugetul activitatilor subventionate si lista de investitii pentru anul 2013 2013-11-28
34 / 2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 18/30.06.2013 privind aprobarea promovarii cererii de finantare pentru proiectul "Camin pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" sat Costesti, comuna Costesti, jud. Buzau" in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale" Domeniul majos de interventie 3.2 "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale" 2013-10-30
33 / 2013 privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr cadastru 4606 format din C37 in suprafata de 6825mp situat in T11, P156 in doua loturi, teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2013-10-30
Înapoi