Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2013 privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Costesti pe anul 2012 2013-03-29
4 / 2013 privind acoperirea deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare si a sectiunii de functionare pe anul 2012 2013-03-29
3 / 2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a executarii lucrarilor de investitii "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SATELE COSTESTI SI PIETROSU, COMUNA COSTESTI, judetul Buzau 2013-02-25
2 / 2013 privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2012 2013-01-31
1 / 2013 privind reducerea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in H.G.1309/2012 2013-01-31
48 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2012 2012-12-20
33 / 2012 privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costesti, judetul Buzau, pe principalele domenii de activitate 2012-06-28
32 / 2012 privind alegerea Viceprimarului comunei Costesti, judetul Buzau 2012-06-28
30 / 2012 privind constituirea Consiliului Local al comunei Costesti, judetul Buzau 2012-06-28
29 / 2012 privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Local al comunei Costesti, judetul Buzau 2012-06-28
28 / 2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier in Consiliul Local al comunei Costesti, judetul Buzau ale candidatilor alesi la 10 iunie 2012 2012-06-28
Înapoi