Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2014 privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare in vederea vanzarii locurilor de casa concesionate, terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Costesti 2014-03-31
12 / 2014 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2014-02-28
11 / 2014 privind revocarea art. 2 din HCL nr. 45/2013 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul local Costesti, jud. Buzau si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau pentru implementarea activitatilor aferente preoiectului CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" sat Costesti, Comuna Costesti, jud. Buzau care este depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale "Domeniul de interventie 3.2 Reabilitarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" 2014-02-28
10 / 2014 privind revocarea art. 2 din HCL nr. 6/2014 privind participarea Comunei Costesti in calitate de membru al asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Buzau 2008" 2014-02-28
9 / 2014 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice, in jud. Buzau" 2014-02-08
8 / 2014 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Costesti, pentru lunile: septembrie, octombrie 2013 2014-01-31
7 / 2014 privind aprobarea modului de executiei a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe propietatea publica si privata a comunei Costesti 2014-01-31
6 / 2014 privind participarea comunei Costesti in calitate de membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Buzau 2008" 2014-01-31
5 / 2014 privind aprobarea Planului de masuri privind incluziunea minoritatilor rome, pentru perioada 2014-2015 la nivelul comunei Costesti, jud. Buzau 2014-01-31
4 / 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 2014-01-31
3 / 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2014 2014-01-31
2 / 2014 privind aprobarea deblocarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2014-01-31
1 / 2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2013 2014-01-31
45 / 2013 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Consiliul local Costesti, jud. Buzau si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau pentru implementarea activitatilor aferente preoiectului CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE "SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" sat Costesti, Comuna Costesti, jud. Buzau care este depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale "Domeniul de interventie 3.2 Reabilitarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" 2013-12-16
44 / 2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, jud. Buzau pentru anul scolar 2014-2015 2013-12-16
Înapoi