Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: iunie, iulie si august 2017 2017-05-11
18 / 2017 privind modificarea si completarea art. 6 din HCL nr. 85/15.12.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti, jud. Buzau 2017-04-28
17 / 2017 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-04-28
16 / 2017 privind aprobarea Codului Etic al personalului din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti 2017-04-28
15 / 2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-04-28
14 / 2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2017 2017-03-14
13 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-03-14
12 / 2017 privind aprobarea alipirii lotului G 30 cu lotul G 31 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-03-14
11 / 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin PNDL 2017-03-14
10 / 2017 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-02-28
9 / 2017 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-02-28
8 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-02-28
7 / 2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2017 2017-02-28
6 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Modernizare drum comuna DC37 Spataru-Gomoesti, com. Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-01-31
5 / 2017 privind aprobarea infiintarii Consortiului scolar "CALMATUIUL" dintre Scoala Gimnaziala Costesti si Scoala Gimnaziala Gheraseni, jud. Buzau 2017-01-31
Înapoi