Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-03-14
12 / 2017 privind aprobarea alipirii lotului G 30 cu lotul G 31 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-03-14
11 / 2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin PNDL 2017-03-14
10 / 2017 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-02-28
9 / 2017 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-02-28
8 / 2017 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-02-28
7 / 2017 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2017 2017-02-28
6 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Modernizare drum comuna DC37 Spataru-Gomoesti, com. Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-01-31
5 / 2017 privind aprobarea infiintarii Consortiului scolar "CALMATUIUL" dintre Scoala Gimnaziala Costesti si Scoala Gimnaziala Gheraseni, jud. Buzau 2017-01-31
4 / 2017 privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte propietate personala 2017-01-31
3 / 2017 privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 2017-01-31
2 / 2017 privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2017-01-09
1 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat in anul 2016 2017-01-09
87 / 2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de de audit intern 2016-12-15
86 / 2016 privind organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2016-12-15
Înapoi