Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
81 / 2016 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2016-12-15
80 / 2016 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2016-12-15
79 / 2016 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2016-12-15
78 / 2016 pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009" 2016-11-29
77 / 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2017 2016-11-29
76 / 2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-11-29
75 / 2016 privind transformarea unei functii contractuale vacante de sofer in functia contractuala de muncitor calificat tr IV (fochist) din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" com. Costesti, jud. Buzau 2016-11-29
74 / 2016 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" 2016-11-29
73 / 2016 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2016, ianuarie si februarie 2017 2016-11-29
72 / 2016 privind aprobarea costurilor medii lunare si a beremurilor de dotare specific persoanelor adulte din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-10-28
71 / 2016 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016 – 2020 2016-10-28
70 / 2016 privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Costesti pe anul 2015 2016-10-28
69 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2016-10-28
68 / 2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie la Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Costesti 2016-10-28
67 / 2016 privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2016-09-30
Înapoi