Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, jud. Buzau pentru anul scolar 2018-2019 2018-01-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a activitatii de management si indeplinire a indicatorilor de performanta in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti, com. Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2018-01-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-01-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2018 2018-01-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local Costesti, com. Costesti, jud. Buzau, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice incepand cu luna ianuarie 2018 2017-12-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare si activitati finantate din venituri proprii inregistrat in anul 2017 2017-12-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2017-12-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-12-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile, gradinitele si in cadrul Caminului pentru Persoanel Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti", comuna Costesti, jud. Buzau 2017-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018 2017-10-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-10-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2018 2017-10-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului si taxei speciale pentru Serviciul de salubrizare al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-09-27
Înapoi