Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului H37 cu lotul H38 si H39 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-04-28
Proiect de hotarare privind modificare si completarea HCL nr. 39/20.05.2016 privind aprobarea procedurilor operationale in vederea organizarii si functionarii Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" com. Costesti, jud. Buzau 2017-04-25
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire rigole de scurgere la drumurile modernizate in satul Pietrosu, comuna Costesti" si a indicatorilor tehnico-economici la investitia de interes local a comunei Costesti 2017-04-20
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren fotbal, satul Costesti, comuna Costesti" 2017-04-20
Proiect de hotarare privind aprobarea Codului Etic al personalului din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti 2017-03-10
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 6 din HCL nr. 85/15.12.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti, jud. Buzau 2017-03-10
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului G 30 cu lotul G 31 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2017 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin PNDL 2017-02-28
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2017 2017-01-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-01-30
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-01-30
Proiect de hotarare privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-01-10
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Modernizare drum comuna DC37 Spataru-Gomoesti, com. Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2016-12-30
Înapoi