Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 241/01.02.2006 2019-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 304/01.02.2006 2019-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 233/01.02.2006 2019-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 246/01.02.2006 2019-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Costesti a taxei pe teren datorata de cinci societati comerciale 2019-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind casarea mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Costesti, jud. Buzau 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - lot D36 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea bunurilor incluse in patrimoniul public al comunei Costesti prin proiectul POS Mediu catre Compania de Apa Buzau - sat Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Costesti al d-lui Mihaiu Iulian 2019-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Costesti al d-lui Marin Nicolae 2019-02-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind neasumarea de catre Consiliul local Costesti a responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli in perioada 2017-2023 2019-02-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2019 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie, mai 2019 2019-01-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate doua constructii 2019-01-25
Înapoi