Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2018-10-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-10-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2018, ianuarie, februarie 2019 2018-10-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-09-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-08-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 38.257mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2018-08-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii lotului H49 cu lotul I49, terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2018-08-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-06-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 30158mp cu o lungime de 2.52km, drum comunal DC156 Costesti-Budisteni, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-05-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-05-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-05-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de inventar si atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa Sat Costesti si Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: iunie, iulie si august 2018 2018-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa Sat Costesti si Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau 2018-03-23
Înapoi