Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comune Costesti, jud. Buzau 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Costesti, jud. Buzau 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ al comunei Costesti, jud. Buzau si aprobarea Nomenclatorului stradal 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice DALI (SF), inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Modernizare DS64, sat Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 2770mp situat in T21, P269, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren sport cu gazon artificial multisport in localitatea Spataru, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate doua constructii 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2019 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Extindere Iluminat Public, sat Spataru, com. Costesti, la drumul satesc DS640, in lungime de 815m 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 921mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune nr. 559/1999 pe care se afla edificata o constructie 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - D23 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - lot N8 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-04-25
Înapoi