Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate doua constructii 2019-01-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local Costesti, com. Costesti, jud. Buzau, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice incepand cu luna ianuarie 2019 2018-12-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aderarea Comunei Costesti, jud. Buzau, in calitate de membru asociat, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni" 2018-12-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a activitatii de management si indeplinire a indicatorilor de performanta in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena", com. Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-12-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2018-12-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-12-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-11-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2019 2018-11-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-11-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-11-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-11-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2018-10-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-10-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2018, ianuarie, februarie 2019 2018-10-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-09-24
Înapoi