Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-06-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 30158mp cu o lungime de 2.52km, drum comunal DC156 Costesti-Budisteni, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-05-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-05-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2018-05-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii de inventar si atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa Sat Costesti si Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2018 2018-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: iunie, iulie si august 2018 2018-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa Sat Costesti si Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau 2018-03-23
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 66211mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2018-03-23
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 3343mp teren aferent imobilului Primariei comunei Costesti, Caminul Cultural, Bibliotecii Comunale si a unei magazii conform Planului de amplasament si delimitarea imobilelor, situate in comuna Costesti, sat Costesti, jud. Buzau 2018-03-23
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluarii de catre Consiliul local Costesti, jud. Buzau, a unor suprafete de teren de 686mp si 685mp situate in T10, P144/1, propietatea domnului Cana Petrica 2018-03-23
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transformarea unei functii de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2018-02-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, documentatiei tehnice DALI (SF) inclusiv studii de teren, documentarii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizare a obiectivului reabilitare drum comunal nr. 156 Costesti - Budisteni, comuna Costesti, jud. Buzau, obiectiv local al comunei Costesti 2018-02-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire rigole de scurgere la drumurile modernizate in satul Pietrosu, comuna Costesti si a indicatorilor tehnico economici la investitia de interes local a comunei Costesti 2018-02-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a sistemului de alimentare cu apa sat Spataru, comuna Costesti, jud. Buzau 2018-02-26
Înapoi