Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.33/30.09.2014 privind aprobarea participarii comunei Costesti la cofinantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastrcuturii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020 2017-05-22
Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2017-05-22
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-05-22
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului H37 cu lotul H38 si H39 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-04-28
Proiect de hotarare privind modificare si completarea HCL nr. 39/20.05.2016 privind aprobarea procedurilor operationale in vederea organizarii si functionarii Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" com. Costesti, jud. Buzau 2017-04-25
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire rigole de scurgere la drumurile modernizate in satul Pietrosu, comuna Costesti" si a indicatorilor tehnico-economici la investitia de interes local a comunei Costesti 2017-04-20
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren fotbal, satul Costesti, comuna Costesti" 2017-04-20
Proiect de hotarare privind aprobarea Codului Etic al personalului din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti 2017-03-10
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 6 din HCL nr. 85/15.12.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti, jud. Buzau 2017-03-10
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului G 30 cu lotul G 31 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2017 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin PNDL 2017-02-28
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2017 2017-01-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-01-30
Înapoi