Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul de la Trezoreria Buzau 2017-12-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-12-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile, gradinitele si in cadrul Caminului pentru Persoanel Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti", comuna Costesti, jud. Buzau 2017-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018 2017-10-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-10-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2018 2017-10-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului si taxei speciale pentru Serviciul de salubrizare al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public "Consiliul local - Serviciul Salubrizare" al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea si functionarea Serviciului public de salubrizare al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-09-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-09-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare ale UAT comuna Costesti, jud. Buzau catre Serviciul "Consiliul local - Serviciul de salubrizare", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea Consiliului local al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-09-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti, jud. Buzau este membru asociat 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Costesti care sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii Educatiei a Scolii Gimnaziale Costesti 2017-08-31
Înapoi