Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public "Consiliul local - Serviciul Salubrizare" al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-09-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea si functionarea Serviciului public de salubrizare al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-09-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-09-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare ale UAT comuna Costesti, jud. Buzau catre Serviciul "Consiliul local - Serviciul de salubrizare", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea Consiliului local al UAT comuna Costesti, jud. Buzau 2017-09-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti, jud. Buzau este membru asociat 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Costesti care sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii Educatiei a Scolii Gimnaziale Costesti 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Costesti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Costesti. 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind infiintarea si organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL COSTESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in suprafata de 4863mp in satul Spataru, comuna Costesti (extravilan) situat in T2, P19/2 beneficiar SC Rompet International Recycling SRL Maracineni, jud. Buzau in vederea executarii investitiei "Construire unei hale industriale pentru depozitare deseuri balotate (carton, plastic, folie) anexa administrativa, cabina poarta, utilitati in incinta in perimetrul Spataru - satul Spataru com. Costesti, jud. Buzau 2017-07-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirirea indemnizatiilor consilierilor locali in conformitate cu Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit in fonduri publice, precum si modificarea art.99 alin. 2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a consiliului local Costesti, aprobat prin HCL nr.39/30.08.2012 2017-07-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: septembrie, octombrie si noiembrie 2017 2017-07-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-07-26
Înapoi