Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-01-30
Proiect de hotarare privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-01-10
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Modernizare drum comuna DC37 Spataru-Gomoesti, com. Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2016-12-30
Proiect de hotarare privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte propietate personala 2016-11-24
Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-11-24
Proiect de hotarare privind organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2016-11-24
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de de audit intern 2016-11-24
Proiect de hotarare privind aprobarea costurilor medii lunare si a baremurilor de dotare specific persoanelor adulte din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-11-18
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-11-17
Proiect de hotarare privind transformarea unei functii contractuale vacante de sofer in functia contractuala de muncitor calificat tr IV (fochist) din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" com. Costesti, jud. Buzau 2016-10-24
Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009" 2016-10-24
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2016, ianuarie si februarie 2017 2016-10-24
Proiect de hotarare privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" 2016-10-24
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-10-14
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2017 2016-10-14
Înapoi