Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului G 30 cu lotul G 31 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2017 2017-02-28
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului "Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin PNDL 2017-02-28
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: martie, aprilie si mai 2017 2017-01-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-01-30
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-01-30
Proiect de hotarare privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti este membru asociat 2017-01-10
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului "Modernizare drum comuna DC37 Spataru-Gomoesti, com. Costesti, jud. Buzau" obiectiv de interes local al comunei Costesti, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2016-12-30
Proiect de hotarare privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte propietate personala 2016-11-24
Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-11-24
Proiect de hotarare privind organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2016-11-24
Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de de audit intern 2016-11-24
Proiect de hotarare privind aprobarea costurilor medii lunare si a baremurilor de dotare specific persoanelor adulte din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2016-11-18
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-11-17
Înapoi