Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Costesti care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Costesti. 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind infiintarea si organizarea serviciului "CONSILIUL LOCAL COSTESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Costesti, jud. Buzau 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2017-08-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in suprafata de 4863mp in satul Spataru, comuna Costesti (extravilan) situat in T2, P19/2 beneficiar SC Rompet International Recycling SRL Maracineni, jud. Buzau in vederea executarii investitiei "Construire unei hale industriale pentru depozitare deseuri balotate (carton, plastic, folie) anexa administrativa, cabina poarta, utilitati in incinta in perimetrul Spataru - satul Spataru com. Costesti, jud. Buzau 2017-07-31
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirirea indemnizatiilor consilierilor locali in conformitate cu Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit in fonduri publice, precum si modificarea art.99 alin. 2 din Regulamentul de Organizare si Functionare a consiliului local Costesti, aprobat prin HCL nr.39/30.08.2012 2017-07-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: septembrie, octombrie si noiembrie 2017 2017-07-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-07-26
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-07-26
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local Costesti, com. Costesti, jud. Buzau, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 2017-06-28
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.42/28.09.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism in vederea realizarii unui PARC EOLIAN situat in satul Costesti, comuna Costesti, beneficiar SC TECON SRL Bucuresti 2017-06-19
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-06-18
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-05-22
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.33/30.09.2014 privind aprobarea participarii comunei Costesti la cofinantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastrcuturii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020 2017-05-22
Înapoi