Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice DALI (SF), inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Modernizare DS64, sat Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 2770mp situat in T21, P269, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren sport cu gazon artificial multisport in localitatea Spataru, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate doua constructii 2019-05-27
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2019 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului Extindere Iluminat Public, sat Spataru, com. Costesti, la drumul satesc DS640, in lungime de 815m 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Costesti, jud. Buzau, a suprafetei de 921mp, drumuri publice de acces la locuintele situate in satul Spataru, com. Costesti, jud. Buzau 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune nr. 559/1999 pe care se afla edificata o constructie 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - D23 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 1000mp - lot N8 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2019-04-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii comunei Costesti, jud. Buzau prin Consiliul local, in calitate de asociat - membru fondator, la constituirea ADI "Progaz Buzau 2020" 2019-04-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 241/01.02.2006 2019-03-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 304/01.02.2006 2019-03-28
Înapoi