Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2017-07-26
Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului local Costesti, com. Costesti, jud. Buzau, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 2017-06-28
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.42/28.09.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism in vederea realizarii unui PARC EOLIAN situat in satul Costesti, comuna Costesti, beneficiar SC TECON SRL Bucuresti 2017-06-19
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-06-18
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2017 2017-05-22
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.33/30.09.2014 privind aprobarea participarii comunei Costesti la cofinantarea proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastrcuturii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020 2017-05-22
Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2017-05-22
Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2017 2017-05-22
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului H37 cu lotul H38 si H39 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-04-28
Proiect de hotarare privind modificare si completarea HCL nr. 39/20.05.2016 privind aprobarea procedurilor operationale in vederea organizarii si functionarii Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" com. Costesti, jud. Buzau 2017-04-25
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire rigole de scurgere la drumurile modernizate in satul Pietrosu, comuna Costesti" si a indicatorilor tehnico-economici la investitia de interes local a comunei Costesti 2017-04-20
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului de investitii "Construire teren fotbal, satul Costesti, comuna Costesti" 2017-04-20
Proiect de hotarare privind aprobarea Codului Etic al personalului din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti 2017-03-10
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 6 din HCL nr. 85/15.12.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti, jud. Buzau 2017-03-10
Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului G 30 cu lotul G 31 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte 2017-02-28
Înapoi