Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-02-22
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 2/2009 privind inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2016-02-22
Proiect de hotarare privind atribuirea unor terenuri disponibile conform dispozitiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru contruirea unei locuinte propietate personala 2016-02-22
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 103/2015 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor imobile (terenuri) apartinand domeniului public si privat al comunei Costesti 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea programului de achizitii publice al comunei Costesti pentru anul 2016 2016-01-18
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Costesti 2016-01-18
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2016-01-18
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 40/15.04.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 51/2014 si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Modernizare drum comunal DC37 Spataru - Gomoiesti, comuna Costesti, jud. Buzau" 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aplicarea normelor OUG nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pe perioada 2016-2017 al comunei Costesti, jud. Buzau pentru aplicarea HG nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentru perioada 2015-2020 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Înapoi