Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-08-23
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-07-29
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexe nr. 2 la HCL nr. 4/2012 privind componenta Comisiei pentru analiza si aprobarea cererilor in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte propietate cu modificarile ulterioare 2016-07-27
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2016-07-22
Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Costesti al doamnei MIRON FLORICA, consilier supleant ales pe lista PSD la alegerile locale din data de 05.06.2016 2016-07-07
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului prelungire Drum satesc nr 359 si "Modernizare drumuri satesti de interes local in satul Pietrosu, com. Costesti, jud. Buzau" nr. 359 tronsonul 3, DS 428 si DS 393 - obiective de interes local al comunei Costesti 2016-06-27
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 105/2015 privind finalizarea contractului de finantare a proiectului "Camin pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" cod SMIS 23734 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia 2016-05-26
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii "Modernizare drum comunal DC37 Spataru-Gomoesti, comuna Costesti, jud. Buzau" 2016-05-12
Proiect de hotarare privind aprobarea amanajamentului pastoral pentru pajistile alfate pe teritoriul comunei Costesti, jud. Buzau 2016-04-22
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-04-19
Proiect de hotarare privind aprobarea procedurilor operationale in vederea organizarii si functionarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Sf. Constantin si Elena Costesti, com. Costesti, jud. Buzau" 2016-04-12
Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii 416/2001 modificata si actualizata, privind venitul minim garantat pentru anul 2016 2016-04-12
Proiect de hotarare privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul Comunei Costesti, jud. Buzau 2016-04-11
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 105/2015 privind finalizarea contractului de finantare a proiectului "Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" cod SMIS 23734 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia 2016-03-16
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local costesti, jud. Buzau pentru luna mai 2016 2016-03-16
Înapoi