Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Costesti 2016-01-18
Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2016-01-18
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 40/15.04.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 51/2014 si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei "Modernizare drum comunal DC37 Spataru - Gomoiesti, comuna Costesti, jud. Buzau" 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aplicarea normelor OUG nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pe perioada 2016-2017 al comunei Costesti, jud. Buzau pentru aplicarea HG nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentru perioada 2015-2020 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-12-30
Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare si a sectiunii de functionare pe anul 2015 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2016 2015-12-30
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: februarie, martie si aprilie 2016 2015-12-30
Proiect de hotarare privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment 2015-12-30
Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 7000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2015-12-10
Proiect de hotarare privind finalizarea contractului de finantare a proiectului "Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" cod SMIS 23734 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia 2015-12-07
Înapoi