Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind finalizarea contractului de finantare a proiectului "Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" cod SMIS 23734 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia 2015-12-07
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-11-16
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor imobile (terenuri) apartinand domeniului public si privat al comunei Costesti 2015-11-16
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2015 2015-11-16
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Costesti pentru lunile: noiembrie, decembrie 2015 si ianuarie 2016 2015-09-15
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice "Sf. Constantin si Elena" com. Costesti, jud. Buzau 2015-09-15
Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Costesti care sa faca parte din Consiliul de Administrare al Scolii cu clasele I-VIII Costesti 2015-09-15
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului "Modernizare drumuri satesti de interes local in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti 2015-08-24
Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costesti, jud. Buzau 2015-08-24
Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Comisiei locale de Fond Funciar a suprafetei de 800mp situat in T10, P144, teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2015-08-24
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2015-08-24
Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si aprobarea vanzarii lotului C37 in suprafata de 19442mp teren apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau 2015-08-24
Proiect de hotarare privind gestionarea, sterilizarea si marcarea cu cip-uri a populatiei canine de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2015-08-24
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2015 2015-08-24
Înapoi