Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-04-19
Proiect de hotarare privind aprobarea procedurilor operationale in vederea organizarii si functionarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Sf. Constantin si Elena Costesti, com. Costesti, jud. Buzau" 2016-04-12
Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI DE ACTIUNI de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii 416/2001 modificata si actualizata, privind venitul minim garantat pentru anul 2016 2016-04-12
Proiect de hotarare privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul Comunei Costesti, jud. Buzau 2016-04-11
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 105/2015 privind finalizarea contractului de finantare a proiectului "Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena Costesti" cod SMIS 23734 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia 2016-03-16
Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local costesti, jud. Buzau pentru luna mai 2016 2016-03-16
Proiect de hotarare privind transformarea gradului profersional a doua posturi de referent debutant in referent grad profesional asistent din Compartimentul Contabilitate impozite ai taxe locale pentru doi functionari publici ce au absolvit perioada de stagiu 2016-03-16
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului "Construire magazie si refacere imprejmuire la Scoala Generala Costesti situata in satul Costesti, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti 2016-03-16
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului "Modernizare drumuri satesti de interes local DS 108/606 si DS 99/553 in satul Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului "Modernizare drumuri satesti de interes local DS 87/137, DS 88/179, DS 89/206 si DS 90/273 in satul Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de realizare a obiectivului "Rigole de scrugere drumuri satesti in satul Costesti, comuna Costesti, jud. Buzau" - obiectiv de interes local al comunei Costesti 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului local pentru anul 2016 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, comuna Costesti, jud. Buzau 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea costurilor medii lunare si a beremurilor de dotare specific persoanelor adulte din cadrul Caminului pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" Costesti, comuna Costesti, jud. Buzau 2016-02-22
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2016 2016-02-22
Înapoi