Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii lotului H37 cu lotul H38 si H39 terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, concesionate pentru construirea de locuinte
2017-04-28

Înapoi