Știri și evenimente

01-03-2019

Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

 

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro

08-02-2018

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu

Primaria comunei Costesti, jud. Buzau anunta publicul interesat cu privire la depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal comuna Costesti, jud. Buzau"

24-11-2017

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?


Informare privind masuri de mediu si clima
30-03-2017

Informare privind masuri de mediu si clima

În vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, materialele informative pot fi accesate pe următorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

07-11-2016

Lista locurilor de afisaj electoral pentru alegerile din 11.12.2016

Dispozitia nr. 446/2016 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral in comuna Costesti, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, scrutin organizat in data de 11.12.2016 

01-11-2016

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

Dispozitia nr. 434/2016 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

01-11-2016

Conditii de admitere

Conditii de acces/admitere in Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" comuna Costesti, jud. Buzau

31-03-2016

Anunt privind decizia etapei de incadrare

Comuna Costesti titular al proiectul "Reabilitare drumuri de interes local DS87/137, DS87/179, DS89/206, DS90/273 in satul Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau" anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM

31-03-2016

Anunt privind decizia etapei de incadrare

Comuna Costesti titular al proiectul "Reabilitare drumuri de interes local DS108/606 si DS99/553 in satul Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau" anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM

25-03-2016

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Comuna Costesti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare drumuri de interes local DS108/606 si DS99/553 in satul Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau"

25-03-2016

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Comuna Costesti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare drumuri de interes local DS87/137, DS87/179, DS89/206, DS90/273 in satul Pietrosu, comuna Costesti, jud. Buzau"

24-11-2015

Invitatie participare - nr. 7732 / 24.11.2015

In vederea atribuirii contractului de prestare "Diverse articole gospodaresti si de protectia muncii, respectiv mocheta si jaluzele pentru dotarea Camin pentru persoane varstnice  - Sf. C-tin si Elena, comuna Costesti" necesara implementarii proiectului "Camin pentru persoane varstnice  - Sf. Constantin si Elena comuna Costesti" in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 - in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile din prezenta invitatie si caietul de sarcini atasat cu respectarea intregii documentatii de atribuire aferente achizitiei.

Înapoi