Invitatie participare
2015-10-19 18:57:45

In vederea atribuirii contractului de prestare "Aparate audio, video, echipament de fotocopiere, computere si echipamente periferice in cadrul proiectului "Camin pentru persoane varstnice  - Sf. C-tin si Elena comuna Costesti, jud. Buzau" necesara implementarii proiectului "Camin pentru persoane varstnice  - Sf. Constantin si Elena comuna Costesti" in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 - in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile din prezenta invitatie si caietul de sarcini atasat cu respectarea intregii documentatii de atribuire aferente achizitiei.

Înapoi