Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu
2018-02-08 10:50:38

Primaria comunei Costesti, jud. Buzau anunta publicul interesat cu privire la depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal comuna Costesti, jud. Buzau"

Înapoi