Invitatie participare - nr. 7732 / 24.11.2015
2015-11-24 14:46:56

In vederea atribuirii contractului de prestare "Diverse articole gospodaresti si de protectia muncii, respectiv mocheta si jaluzele pentru dotarea Camin pentru persoane varstnice  - Sf. C-tin si Elena, comuna Costesti" necesara implementarii proiectului "Camin pentru persoane varstnice  - Sf. Constantin si Elena comuna Costesti" in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2 - in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile din prezenta invitatie si caietul de sarcini atasat cu respectarea intregii documentatii de atribuire aferente achizitiei.

Înapoi