Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2020 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice P.T, P.A.C., inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Reabilitare DC 155, sat Spataru, comuna Costesti, obiectiv de interes local 2020-02-14
12 / 2020 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice S.F. si D.A.L.I., inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Modernizare DS 640, sat Spataru, comuna Costesti 2020-02-14
11 / 2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2020 2020-02-14
10 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-02-14
9 / 2020 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti dindomeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 2020 2020-02-14
8 / 2020 Privind aprobarea incheierii unui contract de dare in folosinta cu titlu gratuit a unui bun imobil - Dispensar veterinar aflat in proprietatea publica a comunei Costesti, situat in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-02-14
7 / 2020 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile martie, aprilie, mai 2020 2020-02-14
6 / 2020 Privind aprobarea vanzarii unui teren– lot B15 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-02-14
5 / 2020 Privind aprobarea vanzarii unui teren– lot H52 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-02-14
4 / 2020 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, incepand cu luna ianuarie 2020 2020-01-29
3 / 2020 privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2020 2020-01-29
2 / 2020 privind apobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 2020 2020-01-29
1 / 2020 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, judetul Buzau pentru anul scolar 2020-2021 2020-01-29
86 / 2019 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" 2019-12-19
85 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-12-19
Înapoi