Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
86 / 2019 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" 2019-12-19
85 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-12-19
84 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren - lot B30 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-12-19
83 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A26 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-12-19
82 / 2019 privind aprobarea raportului de evaluare a activitatii de management si indeplinire a indicatorilor de performanta in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice "Sfintii Constantin si Elena", com. Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-12-19
81 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2020 2019-12-19
80 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren - lot H50 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-11-28
79 / 2019 privind aprobarea vanzarii unui teren - lot H46 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-11-28
78 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-11-28
77 / 2019 privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2019-11-28
76 / 2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2019, ianuarie si februarie 2020 2019-11-28
75 / 2019 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru perioada 2020-2025 aferenta Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Buzau 2019-11-28
74 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-10-21
73 / 2019 privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti, jud. Buzau este membru asociat 2019-10-21
72 / 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local DS64, DS64/1, DS64/2, DS64/3,DS64/4 in satul Costesti, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-10-21
Înapoi