Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-04-29
22 / 2020 Privind aprobarea vanzarii unui teren– lot E13 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-03-30
21 / 2020 Privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de investitii necesare pentru extinderea retelei electrice de distributie in vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate în sat Spătaru, zona ferma Rușețu, comuna Costești, județul Buzău 2020-03-30
20 / 2020 privind aprobarea documentatiei privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Construire imprejmuire Gradinita sat Pietrosu, comuna Costesti 2020-03-30
19 / 2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Construire Rigole de Scurgere sat Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-30
18 / 2020 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice D.A.L.I. (SF), inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Realizare Retea de Gaze Naturale, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-30
17 / 2020 privind transformarea unei functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Costești și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău 2020-03-30
16 / 2020 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 2020-03-30
15 / 2020 privind aprobarea Planului Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2020 2020-03-30
14 / 2020 privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzau 2020-03-30
13 / 2020 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice P.T, P.A.C., inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Reabilitare DC 155, sat Spataru, comuna Costesti, obiectiv de interes local 2020-02-14
12 / 2020 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice S.F. si D.A.L.I., inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Modernizare DS 640, sat Spataru, comuna Costesti 2020-02-14
11 / 2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2020 2020-02-14
10 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-02-14
9 / 2020 privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru suprafata de pajisti dindomeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 2020 2020-02-14
Înapoi