Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-06-30
30 / 2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii ”Întreținere curenta și periodică pe DC 156 – repararea suprafetelor degradate prin plombare, comunaCostești, județul Buzău” 2020-06-30
29 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Reabilitare drum comunal 155 sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău 2020-06-30
28 / 2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 8/2020 privind incheierea unui contract de dare in folosinta cu titlu gratuit a unui bun imobil - Dispensar veterinar aflat in proprietatea publica a comunei Costesti, situat in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-06-30
27 / 2020 privind transformarea unei functii contractuale de executie vacante din cadrul Caminului pentru Persoane Varsnice Costesti și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti 2020-05-29
26 / 2020 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău 2020-05-29
25 / 2020 Privind aprobarea vanzarii unui teren - lot J12 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-05-29
24 / 2020 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2020 2020-05-29
23 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-04-29
22 / 2020 Privind aprobarea vanzarii unui teren– lot E13 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-03-30
21 / 2020 Privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de investitii necesare pentru extinderea retelei electrice de distributie in vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate în sat Spătaru, zona ferma Rușețu, comuna Costești, județul Buzău 2020-03-30
20 / 2020 privind aprobarea documentatiei privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Construire imprejmuire Gradinita sat Pietrosu, comuna Costesti 2020-03-30
19 / 2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Construire Rigole de Scurgere sat Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-30
18 / 2020 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice D.A.L.I. (SF), inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Realizare Retea de Gaze Naturale, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-30
17 / 2020 privind transformarea unei functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Costești și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău 2020-03-30
Înapoi