HCL 13 / 2020-02

privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice P.T, P.A.C., inclusiv studii de

teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Reabilitare DC 155, sat Spataru, comuna Costesti, obiectiv de interes local

Fișiere atașate

Înapoi