Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2013 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti pentru anul scolar 2013-2014 2013-07-30
21 / 2013 privind aderarea comunei Costesti la Asociatia Comunelor din Romania 2013-06-28
20 / 2013 privind rectificarea begetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti pentru anul 2013 2013-06-28
18 / 2013 privind aprobarea PUZ in suprafata de 99377mp in vederea executarii investitiei "Construire centrala electrica cu panouri fotovoltaice 4MWH" comuna Costesti, sat Pietrosu, tarlaua 24, parcela 294, beneficiar SC NORTH SOLAR SRL Buzau 2013-06-14
17 / 2013 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor legate de proiectul "Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronica a registrului agricol si a altor activitati specifice in judetul Buzau" 2013-06-04
16 / 2013 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Costesti, jud. Buzau aprobat prin HCL nr29/28.08.2000 2013-05-30
15 / 2013 privind organizarea pasunatului pe raza comunei Costesti, jud. Buzau 2013-05-30
13 / 2013 privind acordarea avizului prealabil de oportunitate in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zonal "extravilan satul Pietrosu, comuna Costesti, in vederea executarii investitiei -Zona productie energie-Panouri fotovoltaice beneficiar SC NORTH SOLAR SRL BUZAU 2013-04-30
11 / 2013 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Costesti, pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2012 2013-04-30
10 / 2013 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013 2013-04-30
9 / 2013 privind aprobarea programului de achizitii publice al Consiliului local al comunei Costesti pentru anul 2013 2013-04-30
8 / 2013 privind imputernicirea primarului comunei Costesti, domnul Moise Constantin sa semneze rectificarea si completarea Contractului de asociere in participatiune si constituire a dreptului de uzufruct deja existent si autentificat sub nr.1287/15.05.2012 de Biroul Notarilor Publici Asociati Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca 2013-03-29
7 / 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, bugetul activitatilor subventionate si lista de investitii pe anul 2013 2013-03-29
6 / 2013 privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Costesti pentru lunile: aprilie, mai si iunie 2013 2013-03-29
5 / 2013 privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Costesti pe anul 2012 2013-03-29
Înapoi