Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 29/2020 | privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-06-02
Nr. 28/2020 | privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii ”Întreținere curenta și periodică pe DC 156 – repararea suprafetelor degradate prin plombare, comunaCostești, județul Buzău” 2020-05-29
Nr. 27/2020 | privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Reabilitare drum comunal 155 sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău 2020-05-29
Nr. 26/2020 | Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 8/2020 privind incheierea unui contract de dare in folosinta cu titlu gratuit a unui bun imobil - Dispensar veterinar aflat in proprietatea publica a comunei Costesti, situat in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-05-29
Nr. 25/2020 | privind revocarea HCL nr. 8 / 14.02.2020 privind incheiereai unui contract de dare in folosinta cu titlu gratuit a unui bun imobil - Dispensar veterinar aflat in proprietatea publica a comunei Costesti, situat in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-05-21
Nr. 24/2020 | privind transformarea unei functii contractuale de executie vacante din cadrul Caminului pentru Persoane Varsnice Costesti și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti 2020-05-14
Nr. 23/2020 | privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău 2020-04-29
Nr. 22/2020 | Privind aprobarea vanzarii unui teren - lot J12 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-04-29
Nr. 21/2020 | privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2020 2020-04-29
Nr. 20/2020 | privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-04-15
Nr. 19/2020 | Privind aprobarea vanzarii unui teren - lot E13 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-03-13
Nr. 18/2020 | Privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de investitii necesare pentru extinderea retelei electrice de distributie in vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor situate în sat Spătaru, zona ferma Rușețu, comuna Costești, județul Buzău 2020-03-13
Nr. 17/2020 | privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Construire Împrejmuire Gradiniță din satul Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-13
Nr. 16/2020 | privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Construire Rigole de Scurgere din satul Pietrosu, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-13
Nr. 15/2020 | privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a documentatiei tehnice D.A.L.I. (SF), inclusiv studii de teren, documentatii pentru eliberarea certificatului de urbanism si documentatii pentru realizarea obiectivului Realizare Retea de Gaze Naturale, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-03-13
Înapoi