Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 33/2020 | privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-09-11
Nr. 32/2020 | privind aprobarea constituirii unui drept de uz si servitute catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., respectiv acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra unor suprafete de 128,2 mp apartinand domeniului public al comunei Costesti, judetul Buzau pentru realizarea obiectivului de investitii “Extindere Retea Electrica de Distributie sat Spataru – zona Ferma Rusetu, comuna Costesti, judetul Buzau” 2020-08-10
Nr. 31/2020 | privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru luna septembrie 2020 2020-08-10
Nr. 30/2020 | privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-06-22
Nr. 29/2020 | privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-06-02
Nr. 28/2020 | privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii ”Întreținere curenta și periodică pe DC 156 – repararea suprafetelor degradate prin plombare, comunaCostești, județul Buzău” 2020-05-29
Nr. 27/2020 | privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Reabilitare drum comunal 155 sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău 2020-05-29
Nr. 26/2020 | Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 8/2020 privind incheierea unui contract de dare in folosinta cu titlu gratuit a unui bun imobil - Dispensar veterinar aflat in proprietatea publica a comunei Costesti, situat in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-05-29
Nr. 25/2020 | privind revocarea HCL nr. 8 / 14.02.2020 privind incheiereai unui contract de dare in folosinta cu titlu gratuit a unui bun imobil - Dispensar veterinar aflat in proprietatea publica a comunei Costesti, situat in sat Costesti, comuna Costesti, judetul Buzau 2020-05-21
Nr. 24/2020 | privind transformarea unei functii contractuale de executie vacante din cadrul Caminului pentru Persoane Varsnice Costesti și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti 2020-05-14
Nr. 23/2020 | privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău 2020-04-29
Nr. 22/2020 | Privind aprobarea vanzarii unui teren - lot J12 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-04-29
Nr. 21/2020 | privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2020 2020-04-29
Nr. 20/2020 | privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-04-15
Nr. 19/2020 | Privind aprobarea vanzarii unui teren - lot E13 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie 2020-03-13
Înapoi