Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 51/2020 | privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Burada Diogene în cadrul Consiliului Local Costești, județul Buzău 2020-12-08
Nr. 50/2020 | privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti lunile noiembrie- decembrie 2020 - ianuarie – februarie 2021 2020-12-08
Nr. 49/2020 | privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti 2020-11-16
Nr. 48/2020 | privind modificarea unei hotărâri a consiliului local al comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău 2020-11-16
Nr. 47/2020 | privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Reabilitare drum comunal 156 Costesti-Budisteni, comuna Costești, județul Buzău 2020-11-16
Nr. 46/2020 | privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 2020-11-16
Nr. 45/2020 | privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Costești, județul Buzău, pentru perioada 2021-2027 2020-11-16
Nr. 43/2020 | privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Branșamente Apă în Localitatea Costești, judetul Buzau 2020-11-13
Nr. 42/2020 | privind aprobarea sumei de 15000 lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, judetul Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2020-11-13
Nr. 41/2020 | privind desemnarea reprezentantului Comunei Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 2020-11-13
Nr. 40/2020 | privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-11-13
Nr. 39/2020 | Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costesti in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scoalii Gimnaziale Costesti 2020-11-13
Nr. 38/2020 | Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Costesti in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Costesti 2020-11-13
Nr. 37/2020 | privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de călători aferente traseului 26 de pe raza comunei Costești, stații incluse în programul de transport al A.D.I. Buzău-Mărăcineni, având ca operator unic S.C. Trans Bus S.A. 2020-11-13
Nr. 36/2020 |privind împuternicirea primarului comunei Costesti, judeţul Buzău să reprezinte UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” 2020-11-12
Înapoi