Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren - lot H50 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-11-15
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren - lot H46 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-11-15
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-10-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 15000lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, jud. Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2019-10-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costesti, jud. Buzau pentru lunile: decembrie 2019, ianuarie si februarie 2020 2019-10-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru perioada 2020-2025 aferenta Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Buzau 2019-10-28
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, jud. Buzau pe anul 2019 2019-10-09
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau 2019-10-09
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind primirea de noi membrii si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care comuna Costesti, jud. Buzau este membru asociat 2019-09-30
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii "Modernizare drum comunal 156, Costesti-Budisteni, com. Costesti, jud. Buzau" 2019-09-30
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Costesti 2019-2020 2019-09-30
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Costesti pentru anul 2019 2019-09-30
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vanzarii unui teren - lot E15 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, jud. Buzau teren concesionat pe care se afla edificate o constructie 2019-09-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea functiei publice e executie de consilier achizitii publice si aprobarea organigramei si statului de functii si de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti, jud. Buzau si al serviciilor din subordinea Consiliului local pentru anul 2019 2019-09-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Costesti in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii Educatiei din cadrul Scolii Gimnaziale Costesti 2019-09-18
Înapoi